Αγαπητά μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

Αγαπητά μέλη των θεσμικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών,

Αυτή η 25η Αυγούστου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για το Τέλος του Σπισισμού. Η έννοια του Σπισισμού μπορεί να γίνει κατανοητή  σε αντιστοιχία με τον ρατσισμό ή το σεξισμό. Ο Σπισισμός τείνει να τοποθετεί τα ζώα εκτός του εύρους της ηθικής εκτίμησης. Είναι μια ιδεολογία που θεωρεί ότι οι ζωές και τα συμφέροντα των ζώων δεν αξίζουν τον σεβασμό απλά και μόνο επειδή ανήκουν σε άλλο είδος. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν είναι τα μόνα όντα που έχουν αισθήσεις και συναισθήματα και που θέλουν να ζήσουν την πιο μακρά και ευτυχισμένη ζωή, ένας μεγάλος αριθμός φιλοσόφων έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Σπισισμός είναι λάθος και ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία που σέβεται τις ζωές και τα συμφέροντα όλων των αισθανόμενων όντων. Επιπλέον, η πλειοψηφία του πληθυσμού καταλαβαίνει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το συμφέρον των ζώων. Ωστόσο, αυτή η ανησυχία για το τα ζώα δεν διαφαίνεται ακόμη στα πολιτικά θεσμικά όργανα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Είμαστε όλοι αισθανόμενα όντα που ζουν στον ίδιο πλανήτη. Σε αυτή την εποχή της οικολογικής κρίσης είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι οι άνθρωποι μοιράζονται τον πλανήτη με άλλους κατοίκους που είναι επίσης ικανοί να αισθάνονται συναισθήματα και  είναι άξιοι σεβασμού. Επιπλέον, η κοινή ηθική όλων των πολιτισμένων κοινωνιών είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε βία σε άλλα όντα μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμπερίληψη των ζώων στη σφαίρα της πολιτικής ανησυχίας αποτελεί έκτακτη ανάγκη.

Στις κοινωνίες μας, όλοι πιστεύουν ότι είναι λάθος να σκοτώνουμε άσκοπα τα ζώα. Δυστυχώς, λόγω των παρωχημένων διατροφικών παραδόσεων, 64 δισεκατομμύρια ζώα της ξηράς σκοτώνονται κάθε χρόνο ενώ περίπου 1000 δισεκατομμύρια υδρόβια ζώα  πεθαίνουν από ασφυξία στα δίχτυα της αλιείας κάθε χρόνο. Ωστόσο, εκατομμύρια vegans ανά τον κόσμο δείχνουν ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί και ότι είναι εφικτό να έχουμε μια φυτική διατροφή που σέβεται τη ζωή των ζώων.Ούτως ή άλλως η λογική η ίδια μας ωθεί να προχωρήσουμε προς μια φυτική διατροφική κουλτούρα.Πολλές μελέτες δείχνουν ότι μια κοινωνία που βασίζεται στην φυτική διατροφή είναι πιο ωφέλιμη  για την υγεία των ανθρώπων, αλλά και για το περιβάλλον, δεδομένου ότι η κτηνοτροφία είναι η πρακτική που συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Οι προσπάθειες των πολιτικών θεσμών να προωθήσουν μια  αγροτική γεωργία χωρίς ζώα και μια κοινωνία βασισμένη σε φυτικά τρόφιμα είναι επομένως απαραίτητες.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητάμε από εσάς τις ακόλουθες ενέργειες:

– την προώθηση της αγροτικής γεωργίας χωρίς την εκμετάλλευση ζώων καθώς και τη διακοπή των επιδοτήσεων που χορηγούνται για την κτηνοτροφία

– την ενθάρρυνση της εμφύτευσης εθνικών και διεθνών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της φυτικής διατροφής καθώς και τον σεβασμό για την ζωή των ζώων

-την συμπερίληψη της ανησυχίας σχετικά με τα ζώα σε όλες τις αποφάσεις σας

Αυτές οι προσπάθειες θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία που δεν βασίζεται στη βία σε ότι αφορά τη σχέση μας με τα ζώα και που συνδέεται με ένα υγιές μέλλον για εμάς  αλλά και όλα τα άλλα αισθανόμενα όντα με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που σας ζητάμε να αποδεχθείτε, Αγαπητά μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Αγαπητά μέλη των θεσμικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, σας διαβιβάζουμε την βαθύτατη εκτίμησή μας.

Pia Shazar, πρόεδρος του NGO

Μετάφραση: Εύα Ιωαννίδη-Γαλάνη