Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Το Ethos & Empathy (Ήθος & Ενσυναίσθηση) είναι είναι ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα που έχει ως σκοπό την προαγωγή του αντισπισισμού, του δικαίου εμπορίου και της οικολογίας (Zero Waste τρόπου ζωής) στην Ελληνική κοινωνία. Πιστεύουμε πως για να μπορέσει να αλλάξει ο κόσμος μας, θα πρέπει οι άνθρωποι να υιοθετήσουν μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στη ζωή. Ελπίζουμε πως η κοινωνία μας θα μπορέσει να μετατοπίσει τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης σε έναν οικοκεντρικό που θα αντιμετωπίζει με συμπόνοια όλα τα συναισθανόμενα όντα: Ανθρώπινα και μη ανθρώπινα ζώα, το περιβάλλον αλλά και φυσικά ο καθένας μας δε θα πρέπει να ξεχνάει τον εαυτό του καθώς αγαπώντας τον εαυτό μας θεραπεύουμε τον κόσμο!