Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Το Ethos & Empathy (Ήθος & Ενσυναίσθηση) είναι είναι ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα που έχει ως σκοπό την προαγωγή του αντισπισισμού και της οικολογίας στην Ελληνική κοινωνία. Πιστεύουμε πως για να μπορέσει να αλλάξει ο κόσμος μας, θα πρέπει οι άνθρωποι να υιοθετήσουν μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στη ζωή. Ελπίζουμε πως η κοινωνία μας θα μπορέσει να μετατοπίσει τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης σε έναν οικοκεντρικό που θα αντιμετωπίζει με συμπόνοια όλα τα συναισθανόμενα όντα, δηλαδή τα ανθρώπινα και τα μη ανθρώπινα ζώα.