Το Ethos & Empathy (Ήθος & Ενσυναίσθηση) είναι είναι ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα που έχει ως σκοπό την προαγωγή του αντισπισισμού και της οικολογίας στην Ελληνική κοινωνία.

Για να μπορέσει να αλλάξει ο κόσμος μας, θα πρέπει οι άνθρωποι να υιοθετήσουν μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στη ζωή.

Το όραμα είναι μια κοινωνία που θα αντιμετωπίζει με συμπόνοια όλα τα συναισθανόμενα όντα, δηλαδή τα ανθρώπινα και τα μη ανθρώπινα ζώα, και με σεβασμό τον πλανήτη Γη. 

Τέλος, το εγχείρημα αυτό προσπαθεί να θυμίσει στον άνρθωπο την εγγενή του αξία, και την σημασία της ξεκούρασης. Όπως όλα τα υπόλοιπα ζώα, έτσι κι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει με βάση τις εποχές του χρόνου, άρα να ξεκουράζεται περισσότερο τους χειμώνες και να είναι πιο δραστήριος τα καλοκαίρια. Η ξεκούραση είναι μια μορφή επανάστασης ενάντια στο σύστημα που μας θέλει συνεχώς κουρασμένους και να νομίζουμε πως η αξία μας λογίζεται μέσα από την παραγωγικότητά μας. Δεν υπάρχει άλλο ζώο που για να επιβιώσει, πρέπει να εργαστεί για κάποιον άλλον…και υπό αυτές τις συνθήκες που έχει θέσει το συγχρονο καπιταλιστικό σύστημα που μας αλέθει στο βωμό του κέρδους. 

Μια ζωή ελεύθερη, είναι μια ζωή εκτός συστήματος, με ενεργειακή αυτονομία και παραγωγή της τροφής μας από εμάς τους ίδιους.