Πρόσφατα προσκλήθηκα από τον Steve Tofu που “τρέχει” τα podcasts με την ονομασία Beyond Species, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα πάνω στον σπισισμό, κυρίως σχετικά με τα άγρια ζώα και τη φροντίδα τους αλλά και με το πόσο σπισιστικός είναι ο κλάδος της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Η συζήτηση είναι στα Αγγλικά και μπορείτε να την ακούσετε εδώ.

EPISODE SUMMARY Season 1, Episode 6. In this episode, we hear from Elisabeth. Elisabeth’s activism has a focus on research and working with nonhuman animals from the wild. She has worked extensively with conservation groups and we hear from her about the complexities of conservation work, most of which doesn’t take an anti-speciesist approach. We learn that ethics can sometimes be a grey area, which leaves questions unanswered. Activists and the movement as a whole need to consider carefully how we care for nonhuman animals from the wild, and the implications of doing so

Γενικά όμως αξίζει να ακούσετε όλα τα επεισόδια μιας και το καθένα έχει διαφορετική θεματολογία.

Ελίζα Δημητρά